Main img

Si-Fu Grzegorz Piórkowski
5 st. mistrzowski
Sifu Piotr Karolewski
5 st. mistrzowski
Si-Fu Patrycjusz Pindelski
5 st. mistrzowski
Sifu Zbigniew Kotecki
4 st. mistrzowski
Si-Fu Adam Krawczyk
4 st. mistrzowski
Sifu Artur Tyszkiewicz

3 st. mistrzowski

Sihing Eryk Kwiecień

3 st. mistrzowski

simei Alicja Kościuk

3 st. mistrzowski

Si-Fu Marcin Dutko

3 st. mistrzowski

Simei Katarzyna Mucha
2 st. mistrzowski
Sifu Dominik Ciborowski
2 st. mistrzowski
Sifu Maciej Ziemba
2 st. mistrzowski
Sifu Michał Marszalec

2 st. mistrzowski

Sifu Robert Sagan

2 st. mistrzowski

sifu Jacek Jaworski

2 st. mistrzowski

Simei Katarzyna Sendecka

2 st. mistrzowski

Sihing Kacper Wesołowski
1 st. mistrzowski
Sihing Paweł Radomski

1 st. mistrzowski

Sihing Xingchen Liang

1 st. mistrzowski

sihing Marcin Łukowicz

1 st. mistrzowski

Sihing Wojciech Kawa

1 st. mistrzowski

Sihing Tomasz Miecz

1 st. mistrzowski

Sihing Daniel Kapusta

1 st. mistrzowski

Sihing Piotr Skórnicki

1 st. mistrzowski

Sihing Arkadiusz Kaaroud

1 st. mistrzowski

Simei Beata Jurek

1 st. mistrzowski

Sihing Ireneusz Kozdraś

1 st. mistrzowski

Sihing Jacek Kozdraś

1 st. mistrzowski

Sihing Marcel Dutko

1 st. mistrzowski