Main img

 
Si-Fu Grzegorz Piórkowski
4 st. mistrzowski
Si-Fu Patrycjusz Pindelski
4 st. mistrzowski
Sifu Piotr Karolewski
4 st. mistrzowski
Sifu Zbigniew Kotecki
3 st. mistrzowski
Si-Fu Adam Krawczyk
3 st. mistrzowski
Sifu Dominik Ciborowski
2 st. mistrzowski
Simei Katarzyna Mucha
2 st. mistrzowski
Sifu Krzysztof Stefanowicz
2 st. mistrzowski
simei Alicja Kościuk

3 st. mistrzowski

Sifu Maciej Ziemba
2 st. mistrzowski
Sifu Michał Marszalec

2 st. mistrzowski

Sifu Artur Tyszkiewicz

2 st. mistrzowski

Sihing Kacper Wesołowski
1 st. mistrzowski
simei Katarzyna Sendecka

1 st. mistrzowski

Sifu Marcin Dutko

2 st. mistrzowski

simei Alisa Haurutsikava

1 st. mistrzowski

sihing Paweł Radomski

1 st. mistrzowski

sifu Jacek Jaworski

2 st. mistrzowski

Sifu Robert Sagan

2 st. mistrzowski

Sihing Marcin Jucha
1 st. mistrzowski
Sihing Xingchen Liang

1 st. mistrzowski

Sihing Eryk Kwiecień

1 st. mistrzowski

sihing Sebastian Połonkiewicz

1 st. mistrzowski

sihing Marcin Łukowicz

1 st. mistrzowski