Main img

 
Si-Fu Grzegorz Piórkowski
4 st. mistrzowski
Si-Fu Patrycjusz Pindelski
4 st. mistrzowski
Si-Fu Tomasz Wasiljew
3 st. mistrzowski
Si-Jee Aleksandra Miśkiewicz
3 st. mistrzowski
Si-Fu Piotr Karolewski
3 st. mistrzowski
Sifu Zbigniew Kotecki
3 st. mistrzowski
Sifu Dominik Ciborowski
2 st. mistrzowski
Sifu Piotr Ziółkowski
2 st. mistrzowski
Si-Fu Adam Krawczyk
2 st. mistrzowski
Sifu Krzysztof Stefanowicz
2 st. mistrzowski
Simei Katarzyna Mucha
1 st. mistrzowski
simei Katarzyna Sendecka

1 st. mistrzowski

simei Alisa Haurutsikava

1 st. mistrzowski

simei Alicja Kościuk

1 st. mistrzowski

sihing Jacek Jaworski

1 st. mistrzowski

Sihing Maciej Ziemba
1 st. mistrzowski
Sihing Marcin Jucha
1 st. mistrzowski
Sihing Michał Marszalec

1 st. mistrzowski

Sihing Artur Tyszkiewicz

1 st. mistrzowski

Sihing Xingchen Liang

1 st. mistrzowski

Sihing Robert Sagan

1 st. mistrzowski

Sihing Eryk Kwiecień

1 st. mistrzowski

sihing Sebastian Połonkiewicz

1 st. mistrzowski

sihing Marcin Łukowicz

1 st. mistrzowski