Main img

WingTsun™ a medycyna

Szeroki zakres ćwiczeń WingTsun™, ich symetria i zrównoważenie pozwala na harmonijny rozwój układu mieśniowego i kostnego oraz poprawę koordynacji i równowagi.   WingTsun™ kształtuje właściwą sylwetkę i może zapobiegać otyłości i wadom postawy u dzieci.

Bardzo sprzyja rozwojowi inteligencji motorycznej i nabyciu takich cech jak zwinność, wytrzymałość i szybkość. Ponieważ umiejętności ruchowe dzieci znacznie różnią się od możliwości osób dorosłych, ćwiczenia są dostosowane do ich rozwoju ruchowego i kondycji. Ze względu na rozwój układu nerwowego zaleca się rozpoczynanie treningu od 6 roku życia, ponieważ wcześniej dzieci mają trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów manualnych i skupieniu na czynności.

WingTsun™ korzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego. Do przyswojenia nowej wiedzy i umiejętności, kojarzenia faktów i działania a przez to sprawnego funkcjonowania w życiu, konieczna jest harmonijna współpraca obydwu półkul mózgowych. Wykonywanie precyzyjnych, jednoczesnych ale niesymetrycznychruchów w WingTsun™ integruje półkule mózgowe i powoduje powstawanie nowych połączeń nerwowych. Mózg rozwija się zawsze, kiedy doświadcza nowych sytuacji. Olbrzymia różnorodność kombinacji ruchowych oraz ciągłe wyzwania intelektualne, jakie stawia system WingTsun™ stymulują mózg do ciągłego uczenia się.

Podkreśla się także korzystny wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na układ odpornościowy.

W literaturze medycznej są opisywane przypadki stosowania sztuk walki jako wspomagającej terapii zaburzeń uwagi i nadaktywności u dzieci. Skupienie na aktywności fizycznej, dokładne wykonywanie poleceń instruktorów, dyscyplina zajęć mogą poprawiać uwagę i zmniejszać impulsywność.

Głównymi obawami Rodziców są bezpieczeństwo i czy dziecko nie będzie narażone na przebywanie w agresywnym i dającym zły przykład towarzystwie. W potocznym przekonaniu sztuki walki wiążą się z przemocą i mogą nasilać agresję, szczególnie u dzieci i młodzieży. Często nieznany jest fakt, że zostały stworzone dla zachowania zdrowia i równowagi. Sztuki walki są nauczane w atmosferze dyscypliny a niewłaściwe zachowania są bardzo szybko korygowane. Podnoszą samoocenę, wiarę w siebie i wzmacniają poczucie własnej wartości. Uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności a także dojrzałego podejścia do sukcesu i porażki. Wzrost uważności i zdyscyplinowanie mogą przekładać się na poprawę wyników w szkole (głównie u dzieci starszych).

Treningi są prowadzone w bardzo bezpiecznych warunkach i w środowisku eliminującym agresję. W badaniach stwierdzono, że sztuki walki są relatywnie bardziej bezpieczne niż inne sporty, włączając w to w piłkę nożną, koszykówkę czy zapasy. W porównaniu z innymi sportami ryzyko urazów jest stosunkowo niewielkie i jest dodatkowo minimalizowane poprzez opiekę instruktorów nad uczniami, dokładne wyjaśnienia technik oraz ochraniacze noszone na klatce piersiowej. W systemie WingTsun™ nie ma nienaturalnych ustawień kończyn, ekstremalnych ruchów oraz wysokich kopnięć. Ponieważ WingTsun™ dąży do równowagi i unika straty energii, w czasie rozgrzewki uczniowie nie wykonują niezliczonych ilości pompek, „brzuszków” czy przysiadów. Zabronione są silniejsze uderzenia i uderzenia w twarz. Do najczęstszych urazów nalezą niegroźne otarcia naskórka i siniaki.

Uwaga !! W przypadku chorób dziecka lub obaw zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem pediatrą opiekującym się dzieckiem.

Trening sztuk walki może wspomagać rozwój społeczny dzieci. Zajęcia są prowadzone w grupie, w atmosferze życzliwości, pomocy słabszym i koleżeńskości. W szkole nie ma miejsca na wywyższanie się, pokazywanie swojej przewagi nad kolegami i rywalizację. Każdy walczy z największym przeciwnikiem – czyli swoim lenistwem, zmęczeniem i słabością. Wielu Rodziców uczęszcza na zajęcia razem z dziećmi, co jest najbardziej rekomendowaną i motywującą dla dzieci opcją ćwiczeń.

tekst: Anna Garbala

Na podstawie:

Leung Ting. “WingTsun™ Kuen”
Buckler S. “Wing Chun Kuen. History, Philosophy, Psychology”
Belanoha W. “The Wing Cun Compendium “
Woodward T. “A Review of the Effects of Martial Arts Practice on Health”. Wisconin Medical Journal 2009, Vol. 108, Nr 1
Bu B i wsp. “ Effects of martial arts on health status: A systematic review”, JEBM 3 (2010) 205-219
Baker S. “Health Benefis of Traditional Wing Chun Kung Fu Training”, published online
Reid D. “Tao zdrowia”
Górnicki B, Dębiec B. Pediatria Tom 1
Diamond A. Science. 2011 August 19; 333(6045): 959–964. doi:10.1126/science.1204529.