Main img

WingTsun™ a rozwój dziecka

WingTsun™ to system technik, tworzący całość. Każdy z uczniów opanowuje techniki stopniowo, wspinając się na coraz wyższy poziom umiejętności w swoim własnym rytmie i tempie. W przypadku dzieci ma to znaczenie szczególne – różnorodność ćwiczeń WingTsun™ oraz ich odpowiedni dobór przez instruktorów tworzą zestaw pozwalający na symetryczny i harmonijny rozwój fizyczny każdego dziecka.

Znakomicie kształtuje się układ mięśniowy, wzmacnia układ kostny, poprawia równowaga i koordynacja ruchowa. Dzięki temu WingTsun™ pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy i zapobieganiu otyłości. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do możliwości ruchowych i kondycyjnych dziecka, które są inne niż możliwości dorosłego.

WingTsun™ bardzo pozytywnie wpływa również na rozwój systemu nerwowego. Słuchanie poleceń instruktorów, przetwarzanie informacji, przyswajanie wiedzy i wykorzystywanie tego w realnym działaniu wymagają zsynchronizowanej pracy obu półkul mózgowych. Techniki WingTsun™ to ruchy precyzyjne, jednoczesne ale niesymetryczne – a takie najlepiej ćwiczenia najlepiej integrują pracę obu półkul. Co więcej – udowodniono, że przyczyniają się do powstawania nowych połączeń nerwowych w mózgu. Rozmaitość kombinacji ruchowych i synchronizowanie niesymetrycznych ruchów w czasie stawiają przed uczniem ambitne zadanie intelektualne i motywują mózg do stałego rozwoju.

Osiąganie każdej nowej umiejętności daje ogromną satysfakcję i wzmacnia poczucie własnej wartości. Brak rywalizacji i nastawienie na współpracę w grupie uczniowskiej uczy szacunku i odpowiedzialności. Można zatem śmiało powiedzieć, że nauka WingTsun™ to także wspaniała szkoła charakteru dla młodego człowieka. Potocznie przyjęło się kojarzyć sztuki walki z agresją i przemocą. Często rodzice obawiają się eskalacji agresywnych zachowań. Nic bardziej mylnego. Nauczanie sztuk walki przebiega w atmosferze szacunku, dyscypliny i odpowiedzialności. Celem nie jest przewaga ani rywalizacja, lecz współpraca i ochrona słabszych. Treningi uczą też wytrwałości i dojrzałego podejścia do porażki i sukcesu. Wszystkie te umiejętności mają pozytywny wpływ nie tylko na wyniki w szkole, ale na całe późniejsze życie młodego człowieka.

Treningi prowadzone są w bezpiecznych warunkach. Wbrew pozorom ryzyko urazów jest tu znacznie mniejsze niż w przypadku uprawiania sportów takich jak piłka nożna czy koszykówka. Także instruktorzy czuwają nad uczniami, wyjaśniając bardzo precyzyjnie każdą technikę. Wszyscy noszą specjalne ochraniacze na klatce piersiowej. Ponadto system WingTsun™ nie zawiera ryzykownych i nienaturalnych ruchów, ani nie posługuje się wysokimi kopnięciami. Trening jest umiarkowanym wysiłkiem, bo wszelkie niepotrzebne straty energii są tu niewskazane.

Praktyczne wskazówki dla rodziców:

  1. Zalecamy rozpoczynanie treningu dzieciom od lat 6 – dopiero wtedy układ nerwowy człowieka jest gotowy, by sprostać zadaniom polegającym na wykonywaniu precyzyjnych ruchów manualnych i koncentracji na danej czynności.
  2. Trenuj razem z dzieckiem – to świetna wspólna przygoda i dobry przykład!
  3. Jeśli Twoje dziecko jest impulsywne i cierpi na zaburzenia uwagi oraz nadaktywność – WingTsun™ może być jedną z form skutecznej terapii.
  4. Jeśli masz wątpliwości lub obawy związane ze zdrowiem dziecka – przed zapisaniem dziecka skonsultuj się z lekarzem pediatrą.