Main img

Międzynarodowy obóz Kecskemet 2023

W dniach 7-12 sierpnia odbył się 27. międzynarodowy obóz Wing Tsun w kwaterze głównej EEWTO na Węgrzech. W tym roku treningi zostały podzielone na dwie części. Zajęcia poranne prowadził nasz Mistrz, Sikung Norbert Maday, przekazując wiedzę z zakresu zaawansowanego Biu Jee Chi Sao w grupie mistrzowskiej oraz podstawowych sekcji Chi Sao w grupie uczniowskiej. Treningi popołudniowe poświęcone były technikom Wing Tsun mającym zastosowanie w wojsku i policji. Tę część obozu prowadził Sihing Szél Gábor, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu służb mundurowych. W tym roku, na zaproszenie Sikunga, w czasie tradycyjnej wycieczki, odwiedziliśmy miejscowość Gyula. Tam wzięliśmy udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej mistrzowi karate Józsefowi Polyákowi, a późnej mieliśmy okazję zwiedzić miejscowy zamek i poznać jego historię. Obóz zakoczył się egzaminami mistrzowskimi i uczniowskimi. 

Na stopnie mistrzowskie zdali:
 
Simei Małgorzata Michalska - I st. mistrzowski 
Sihing Adrian Dziakowski - I st. mistrzowski 
Sihing Cezary Figurski - I st. mistrzowski
 
Gratulujemy!
 
 Zdjecie z Obozu Kecsk 2023