Main img

 

Międzynarodowe Szkoły WingTsun™ Kung Fu Sifu Dariusz Gradowski

Międzynarodowe Szkoły WingTsun™
Kung Fu Sifu Dariusz Gradowski
(6. stopień mistrzowski)