Main img

 

Obóz zimowy w Krakowie 2019

W dniach 25-28 stycznia 2019 roku odbył się kolejny (już siódmy!) zimowy obóz w Krakowie. Sikung Norbert Maday (9. stopień mistrzowski), przy asyście Sifu Dariusza Gradowskiego (6. stopień mistrzowski) oraz Sifu Andrzeja Kominka (5. stopień mistrzowski) nauczał siedmiu sekcji podstawowego chi-sao - warto zaznaczyć, że jest to materiał na drugi stopień mistrzowski. Po ostatnim treningu odbyły się promocje na wyższe stopnie uczniowskie.

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę i zapraszamy za rok! 

Dziękujemy również Sifu Andrzejowi i całej wrocławskiej grupie za wspólne treningi i świetną atmosferę zarówno na sali, jak i poza nią :)